• pasukan kompang gamelan tarian hak
  • PAGAR UTAMA NEW
  • kot
  • banner hari 2ks day
  • banner raya

Portal e-Guru dan Video e-Guru

  • Edit
Category: Berita Sekolah

 

 

 

Sukacita dimaklumkan bahawa mulai 10 April 2013, portal e-Guru KPM yang merupakan perpustakaan maya bagi koleksi video e-Guru dapat diakses secara atas talian dengan melayari URL: pnp.moe.gov.my/eguru. Video e-Guru adalah video Pembelajaran dan Pengajaran (PnP) berlandaskan Standard 4 SKPM 2010, suatu standard bagi menilai keberkesanan PdP guru yang dicerap. Setiap video e-Guru menunjukkan dengan jelas pelbagai kemahiran pedadogi guru dalam bilik darjah sebenar yang boleh dijadikan contoh dan panduan bagi menambah baik PdP.

Oleh itu sewajarnya guru-guru di sekolah ini mengambil peluang melayari perpustakaan maya ini dan melihat video e-Guru untuk meningkatkan kualiti PnP guru secara tidak langsung dapat meningkatkan minat pelajar-pelajar sekolah ini terhadap subjek yang diajar. InsyaAllah pencapaian akademik sekolah ini dapat ditingkatkan jika guru berusaha untuk memperbaiki kualiti PnP guru dari masa ke semasa.

 

 

 

Hits: 7568